Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Grisk.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og grisk.dk.

 

Leveringstidspunkt og transport:

Levering af varer fra grisk.dk anses for sket, når grisk.dk overleverer varen til transportøren. (EX WORKS). Forsendelsen af varer sker med forskellige transportører, og betales af køber.


Leveringstid:

2-5 hverdage. (Hurtigst muligt).


Risikoen for varerne:

Risikoen for varer købt i grisk.dk overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.


Reklamation:

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra grisk.dk, skal påberåbes i umiddelbar forlængelse af din modtagelse af varen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du straks rette henvendelse til grisk.dk.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 14 dage efter du har modtaget varen.

Pris og betaling:

I denne butik kan du bestille dine varer online og betale via: Internationale betalingskort.

 

Fortrydelsesret:

Grisk.dk yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Fortryder du købet, skal grisk.dk underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du modtog dine varer. Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

 

Specielt ift. kunstværker:

Grisk.dk optræder alene som mellemmand og ikke sælger af kunstværker. Det er kunstneren og ikke Grisk.dk som sælger kunstværkerne mv. Kunstneren er derfor ansvarlig for salget og er forbrugerens egentlige aftalepart. Eftersom grisk.dk ikke er aftalepart, så skal alle reklamationer gå igennem kunstneren. Det fremgår af fakturaen, hvem der er sælger af dit kunstværk. Alternativt kan du henvende dig til grisk.dk, og vi vil sætte dig i forbindelse med din aftalepart.

Dit køb er omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Vi handler ligeledes under fortjenstmargenordning – kunstgenstande – køber har således ikke fradrag for momsen.